საინტერესოა

კონგრესის უფლებამოსილებები

კონგრესის უფლებამოსილებები


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

კონგრესი არის ფედერალური მთავრობის ერთ – ერთი თანაბარი ფილიალი, სასამართლო ხელისუფლებასთან ერთად, რომელსაც წარმოადგენს სასამართლოები და აღმასრულებელი ფილიალი, რომელსაც წარმოადგენს პრეზიდენტი.

შეერთებული შტატების კონგრესის უფლებამოსილებები მოცემულია შეერთებული შტატების კონსტიტუციის I მუხლის მე -8 ნაწილში.

კონგრესის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილებები შემდგომში განსაზღვრულია და განმარტებულია უზენაესი სასამართლოს განჩინებით, ასევე მისი წესებით, წეს-ჩვეულებებითა და ისტორიით.

კონსტიტუციით აშკარად განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს უწოდებენ „ჩამოთვლილ უფლებამოსილებებს“. სხვა უფლებამოსილებებს, რომლებიც კონკრეტულად არ არის ჩამოთვლილი მე -8 ნაწილში, მაგრამ, სავარაუდოდ, არსებობს, ეწოდება „გულისხმობს უფლებამოსილებებს“.

კონსტიტუცია არამარტო განსაზღვრავს კონგრესის უფლებამოსილებებს სასამართლო და აღმასრულებელ ფილიალებთან მიმართებაში, არამედ მას ამყარებს შეზღუდვებს ცალკეულ სახელმწიფოებზე დელეგირებულ უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით.

კანონების შემუშავება

კონგრესის ყველა უფლებამოსილებიდან, არცერთი არ არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე მისი ჩამოთვლილი ძალაა კანონების შედგენისთვის.

კონსტიტუციის I მუხლი ადგენს კონგრესის უფლებამოსილებებს კონკრეტულ ენაზე. ნაწილი 8,

”კონგრესს უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება… შეასრულოს ყველა ის კანონი, რომელიც აუცილებელი და სწორი იქნება ზემოაღნიშნული უფლებამოსილებების აღსრულებისთვის და ამ კონსტიტუციით გათვალისწინებული ყველა სხვა უფლებამოსილება შეერთებული შტატების მთავრობაში, ან მისი რომელიმე დეპარტამენტის ან ოფიცრის შესახებ”.

რა თქმა უნდა, კანონები არ არის შექმნილი მხოლოდ თხელი ჰაერიდან. საკანონმდებლო პროცესი საკმაოდ ჩართულია და შექმნილია იმისთვის, რომ შემოთავაზებული კანონები ფრთხილად იქნას განხილული.

ნებისმიერ სენატორს ან წარმომადგენელს შეუძლია შემოიღოს კანონპროექტი, რის შემდეგაც იგი მოხსენიებულია შესაბამის საკანონმდებლო კომიტეტზე მოსმენებისთვის. კომიტეტი, თავის მხრივ, განიხილავს ღონისძიებას, შესაძლოა, შესთავაზოს ცვლილებები, შემდეგ კი ხმას უყრის მას.

დამტკიცების შემთხვევაში, კანონპროექტი მიბრუნდება იმ პალატისკენ, საიდანაც იგი მოვიდა, სადაც მას სრული შემადგენლობა მისცემს ხმას. თუკი კანონმდებლები ამტკიცებენ ზომას, იგი კენჭისყრაზე გადაეგზავნება სხვა პალატას.

თუ ეს ღონისძიება ასუფთავებს კონგრესს, ის მზად არის პრეზიდენტის ხელმოწერისთვის. მაგრამ თუ თითოეულმა ორგანომ დაამტკიცა განსხვავებული კანონმდებლობა, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივი კონგრესის კომიტეტში, სანამ ორივე პალატამ კვლავ დაასახელა.

შემდეგ კანონმდებლობა გადადის თეთრ სახლზე, სადაც პრეზიდენტმა შეიძლება მას ხელი მოაწეროს კანონში, ან მას ვეტოს მიმართოს. თავის მხრივ, კონგრესს აქვს უფლებამოსილება ორივე პალატაში ორი მესამედის უმრავლესობით გადალახოს საპრეზიდენტო ვეტო.

კონსტიტუციის შეცვლა

კონგრესს უფლება აქვს შეცვალოს კონსტიტუცია, თუმცა ეს გრძელი და რთული პროცესია.

ორივე პალატამ უნდა დაამტკიცოს შემოთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილება ორი მესამედით, რის შემდეგაც ეს ღონისძიება სახელმწიფოებს ეგზავნება. შემდეგ ცვლილება უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოს სამმა მეოთხედმა.

ქურდის ძალა

კონგრესს ასევე აქვს ფართო უფლებამოსილება ფინანსურ და საბიუჯეტო საკითხებთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს უფლებამოსილებებს:

  • დააკისრეთ გადასახადები, გადასახადები და აქციზის საფასური
  • გამოყავით თანხა მთავრობის დავალიანების გადასახდელად
  • სესხის აღება სესხის შეერთებული შტატების კრედიტით
  • არეგულირებს კომერციას სახელმწიფოებსა და სხვა ქვეყნებს შორის
  • მონეტა და ბეჭდვა ფული
  • გამოყოს თანხა შეერთებული შტატების საერთო თავდაცვისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად

მეთექვსმეტე შესწორებამ, რომელიც რატიფიცირებულია 1913 წელს, გააგრძელა კონგრესის გადასახადის უფლებამოსილება, რომელიც მოიცავს საშემოსავლო გადასახადებს.

ჩანთის მისი ძალა არის კონგრესის ერთ – ერთი მთავარი შემოწმება და ნაშთები აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედებებზე.

Შეიარაღებული ძალები

შეიარაღებული ძალების შეგროვებისა და შენარჩუნების ძალა კონგრესზე პასუხისმგებლობაა და მას აქვს ომის გამოცხადების ძალა. სენატს, მაგრამ არა წარმომადგენელთა პალატას, აქვს უფლებამოსილება დადოს ხელშეკრულებები ასევე საგარეო მთავრობებთან.

სხვა უფლებამოსილებები და მოვალეობები

კონგრესს აქვს უფლებამოსილება შექმნას ფილიალები და შეინარჩუნოს საფოსტო ინფრასტრუქტურა. იგი ასევე გამოყოფს სახსრებს სასამართლო განყოფილებისთვის. კონგრესს შეუძლია შექმნას სხვა სააგენტოები, რომ ქვეყანა შეუფერხებლად მიმდინარეობდეს.

ისეთი ორგანოები, როგორიცაა მთავრობის პასუხისმგებლობის ოფისი და მედიაციის ეროვნული საბჭო უზრუნველყოფენ იმ ფულადი ასიგნაციებისა და კანონების შესახებ, რომლებიც კონგრესის მიერ არის მიღებული, სწორად გამოიყენება.

კონგრესს შეუძლია გამოიძიოს ეროვნული საკითხების აქტუალური. მაგალითად, მან 1970-იან წლებში მოსმენა გამართა უოტერგატის გაძარცვის გამოსაძიებლად, რამაც საბოლოოდ დაასრულა რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტობა.

მას ასევე ევალება აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ფილიალების ზედამხედველობა და უზრუნველყოფა.

თითოეულ სახლს აქვს ექსკლუზიური მოვალეობებიც. სახლს შეუძლია კანონების წამოწყება, რომლის თანახმადაც, ხალხს გადასახადების გადახდა მოუწევს და შეუძლია გადაწყვიტოს, უნდა გაასამართლონ თუ არა თანამდებობის პირები, თუ ბრალდებულია დანაშაულში.

კონგრესის წარმომადგენლებს ირჩევენ ორწლიანი ვადით, ხოლო პალატის სპიკერი მეორე რიგშია, რომ ვიცე-პრეზიდენტის შემდეგ პრეზიდენტი წარდგეს.

სენატი პასუხისმგებელია კაბინეტის წევრების, ფედერალური მოსამართლეებისა და უცხოეთის ელჩების საპრეზიდენტო დანიშვნების დადასტურებაზე. სენატი აგრეთვე ცდილობს დანაშაულისთვის ბრალდებულ ნებისმიერ ფედერალურ მოხელეს, როდესაც პალატამ დაადგინა, რომ სასამართლო პროცესი გამართულია.

სენატორებს ირჩევენ ექვსწლიანი ვადით; ვიცე-პრეზიდენტი თავმჯდომარეობს სენატს და უფლება აქვს გადამწყვეტი ხმის მიცემა ჰალსტუხის შემთხვევაში.

კონგრესის მიბმული უფლებამოსილებები

გარდა კონსტიტუციის მე -8 ნაწილით გათვალისწინებული ცალკეული უფლებამოსილებისა, კონგრესს აქვს აგრეთვე დამატებითი უფლებამოსილებები, რომლებიც გამომდინარეობს კონსტიტუციის აუცილებელ და სათანადო პუნქტიდან, რაც მას საშუალებას აძლევს,

”ყველა კანონი რაც აუცილებელი და სათანადო იქნება ზემოაღნიშნული უფლებამოსილებების შესასრულებლად და ამ კონსტიტუციით გათვალისწინებული ყველა სხვა უფლებამოსილება შეერთებული შტატების მთავრობაში, ან მის ნებისმიერ განყოფილებაში ან ოფიცრში. ”

უზენაესი სასამართლოს არაერთი ინტერპრეტაციით, საჭირო და სათანადო დებულებებთან და კომერციის დებულებასთან - დაშვებული უფლებამოსილებაა რეგულირება სახელმწიფოთაშორისი კომერციისთვის - მაგალითად. მაკკულოკი - მერილენდიკონგრესის კანონიერი უფლებამოსილებების ჭეშმარიტი სპექტრი ვრცელდება მე –8 ნაწილში მოცემულ შემთხვევებში.

განახლებულია რობერტ ლონგლის მიერ

ფედრა ტრემანი არის თავისუფალი მწერალი, რომელიც ასევე მუშაობს ასლის რედაქტორად Camden Courier-Post– ისთვის. იგი ადრე მუშაობდა ფილადელფიაში ინკვაირში, სადაც წერდა წიგნებს, რელიგიას, სპორტს, მუსიკას, ფილმებსა და რესტორნებს.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos